Avatar

I Wayan Suardana, SH. MH.

Dekan

Avatar

Ida Ayu Windhari K P, SH.MH

Wakil Dekan

Avatar

Kadek Adi Surya, SH.MH

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Avatar

Luh Putu Eka Pitriyantini, SH.MH

Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum